Podrška

Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko upotrebe Raspberry Pi, Arduino/Genuino i SparkFun proizvoda proverite članke i tutorijale na našoj edukativnoj platformi za elektroniku i robotiku 012LAB.

Ukoliko imate tehnička pitanja u vezi proizvoda iz naše ponude, pozivamo Vas da se prvo upoznate sa informacijama i dokumentacijom datim na našem sajtu, kao i na sajtu kompanije SparkFun. Takođe, na raspolaganju Vam je i podrška onlajn zajednice kroz SFE forume.

Za sva pitanja u vezi proizvoda koje nudimo, načina plaćanja, isporuke, korišćenja ili reklamacije, obratite se na e-mail adresu podrska@012lab.com.


Povrat robe poručene preko sajta

Jednostrani raskid ugovora - odustajanje od kupovine


Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko sajta www.012lab.com  smatra prodajom na daljinu.

Zakon u slučaju prodaje na daljinu predviđa pravo kupca, koji se smatra potrošačem, da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji je dostupan na našoj prodajnoj internet stranici. Obrazac treba popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti poštom na sledeću adresu:

012LAB DOO

Ruzveltova 1a, II sprat

11000 Beograd

Ukoliko se odlučite za odustanak od ugovora, molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu za odustanak, kako bismo mogli da otklonimo nedostatke u našem radu.

Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u elektronskom obliku (e-mail) ili pismenom ukoliko ne koristite e-mail. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za jednostrani raskid ugovora. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao raskid ugovora, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen.

Novac u visini cene artikla se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan, na bankovni račun kupca koji je naveo u obrascu za odustanak. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen o njegovom trošku.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti i sa našeg sajta preko sledećeg linka: "012LAB DOO - OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA".

 

012LAB - Electronics for Everyone