Pravila i uslovi korišćenja


Uslovima korišćenja definisana su pravila koja obezbeđuju kvalitet naših usluga i zadovoljstvo naših članova, korisnika i kupaca (u daljem tekstu Korisnici).

Korišćenje sajta 

 

Sajt 012LAB.com kao i svi sadržaji i usluge, autorska i druga prava intelektualne svojine i sadržaji (tekstualni, vizuelni, audio i video materijali, baze podataka, programerski kod i dr.), vlasništvo su 012LAB doo kompanije (u daljem tekstu 012LAB). Korisnicima sajta 012LAB.com (u daljem tekstu sajta) strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja ili izmene sajta. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava 012LAB i podložno je tužbi.

 

012LAB zadržava pravo izmene, ažuriranja, prekida, suspenzije ili brisanja bilo kog sadržaja ili usluge na sajtu bez obaveze prethodne najave.

 

012LAB Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svoga sajta koje je podložno svim navedenim Uslovima korišćenja i smatra se da su Korisnici i posetioci sajta upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja sajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. 

 


Korisnicima je strogo zabranjeno: 


-   objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja  koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način;

-   objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje Korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima;

-   lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;

-   objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom;

-   objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja Korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane;

-   svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računarskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme;

-   prikupljanje, čuvanje, ustupanje i objavljivanje ličnih podataka drugih Korisnika;

-   sve druge radnje i postupanja zabranjena zakonskim i drugim propisima.

 


Linkovi na druge web stranice 


Sajt može uključivati linkove ka drugim web sajtovima ili aplikacijama (u daljem tekstu, „Sajt Treće Strane“). 012LAB nije odgovoran za dostupnost ili sadržaj Sajta Treće Strane. Upotreba Sajta Treće Strane od strane Korisnika je na sopstvenu odgovornost i rizik.


Opšti uslovi kupovine


1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.

2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.

3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.

4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.

5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.

 

Za narudžbe koje nisu izvršene direktno onlajn putem sajta, već na neki drugi način (telefonski, mejlom i slično), važe isti uslovi kupovine. Za takve narudžbe naši službenici će izvršiti unos podataka na sajt o naručiocu i o naručenim proizvodima.

 

 

Isporuka robe


 

Isporuka robe se vrši kako na teritoriji Republike Srbije tako i van granica ove zemlje.
 
012LAB DOO se obavezuje da će naručena roba čija raspoloživost na sajtu je naznačena sa "Raspoloživ: Na lageru", biti isporučena:
1. Unutar granica Republike Srbije - najkasnije 5 radnih dana od dana poručivanja. Sva roba koje je naručena do 12h svakog radnog dana, biće dostavljena najkasnije u roku od 2(dva) radna dana na adresu kupca. Uobičajeno vreme isporuke je 24 časa za sve gradove i veća naselja na teritoriji Srbije. Do odstupanja i produženja moze doći ukoliko primalac nije na adresi kod pokušaja isporuke, ne javlja se na broj telefona koji je ostavio prilikom prijavljivanja na sistem, loših vremenskih uslova ili nepredviđenih situacija u transportu na koje prevoznik nije mogao da utiče. Ukoliko nije drugačije ugovoreno usluga isporuke se naplaćuje paušalno 250 dinara. Vaša obaveza je da pošiljku po prijemu proverite, i u roku od 24h prijavite eventualne nepravilnosti.
2. Van granica Republike Srbije - 5 do 25 radnih dana od dana poručivanja, u zavisnosti od destinacije. Sva roba koje je naručena do 12h svakog radnog dana, biće predata na izvozno carinjenje najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana. Uobičajeno vreme isporuke je 5-10 dana za sve gradove i veća naselja na teritoriji evropskih zemalja. Do odstupanja i produženja moze doći usled duže carinske procedure, ukoliko primalac nije na adresi kod pokušaja isporuke, ne javlja se na broj telefona koji je ostavio prilikom prijavljivanja na sistem, loših vremenskih uslova ili nepredviđenih situacija u transportu na koje prevoznik nije mogao da utiče. Ukoliko nije drugačije ugovoreno usluga isporuke se naplaćuje paušalno 10 EUR. Vaša obaveza je da pošiljku po prijemu proverite, i u roku od 24h prijavite eventualne nepravilnosti.
 
Artikle čija raspoloživost je naznačena sa: "Raspoloživ: Možete naručiti e-mejlom", nemamo na stanju i za njih ćemo po upitu naručioca zatražiti rok isporuke od dobavljača i zatim naručioca obavestiti o mogućem roku isporuke.
 
Artikli čija raspoloživost je naznačena sa: "Raspoloživ: Nije raspoloživ", ne mogu se naručiti jer nisu više dostupni za nabavku, a nalaze se na sajtu radi podrške kupcima koji su te proizvode ranije naručili.

 

 

Garancija kvaliteta012LAB garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje od datuma izdavanja računa.

 

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda prilikom prijema i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

 


Reklamacije i povraćaj robe


Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1) Reklamacija u roku od 14 dana  - Ukoliko se prilikom prijema ili u periodu od 14 dana nakon prijema proizovad  konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim, ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku. U ovom slučaju kupac je dužan da proizvod vrati u roku od 14 dana, u originalnoj ambalaži uz priložen račun.


2) Reklamacija u  garantom roku - Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod vraćate isključivo na adresu prodavca.

 

Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 14 dana od prijema robe na servis. Nakon toga, donosi se odluka da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. U slučaju vraćanja novca sredstva ce vam biti vraćena ili na račun sa kog je izvršeno plaćanje ili na račun koji navedete u prijavi.

 

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

-   pošaljete e-mail na adresu podrska@012lab.com, sa detaljnim opisom reklamacije (neusaglašenosti, neispravnosti, neregularnosti);

-   po dobijanju broja za obradu reklamacije, reklamirani proizvod dostavite u originalnoj ambalaži na adresu naznačenu na računu, uz kopiju računa koji Vam je izdat prilikom kupovine tog proizvoda;

-   nakon toga, sve informacije o statusu reklamiranog proizvoda dobićete na e-mail adresu;

 

Novi Zakon o zaštiti potrošača možete naći ovde. Novi Zakon o ektronskoj trgovini možete naći ovde.

 

 

U garanciju ne ulazi:


Oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacije napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.


Kupac je dužan:

 

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost robe – uređaja koji preuzima, jer naknadne reklamacije po navedenim elementima neće biti prihvaćene.

 

 

Povrat robe poručene preko sajtaZakon u slučaju prodaje na daljinu predviđa pravo kupca, koji se smatra potrošačem, da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji je dostupan i preko naše internet stranice "Podrška". U tom slučaju, neoštećena roba u originalnoj ambalaži zajedno sa popunjenim obrascem se:

 
- vraća u 012LAB DOO na adresu Ruzveltova 1a, II sprat, 11000 Beograd, ili
- se putem e-maila podrska@012lab.com i/ili telefonom na +381 11 3370952 dogovora slanje uređaja kurirskom službom na adresu 012LAB DOO, Ruzveltova 1a, II sprat, 11000 Beograd
 
Povrat sredstava za slučaj raskidanja ugovora i povrata robe
 
U slučaju da se radi povrat novca usled uvažene reklamacije u garantnom roku i/ili raskida ugovora od strane kupca u propisanom roku sredstva ce vam biti vraćena ili na račun sa kog je izvršeno plaćanje ili na račun koji navedete u prijavi.

 


Privatnost podataka


012LAB poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca sajta. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o Korisniku, 012LAB neće davati na uvid trećoj strani. 012LAB prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o članovima/korisnicima/kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. 012LAB može prikupljati podatke u skladu sa zakonom i to podatke koji se odnose na Korisnike dobijene tokom korišćenja sajta ili podatke koje je Korisnik sam uneo i koristiti za svrhu isporuke poručene robe, komunikacije, poboljšanja sajta, sadržaja, usluga, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe. Podaci o Korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja Uslova korišćenja sajta ili nezakonitih aktivnosti Korisnika, pri čemu će se postupiti u skladu sa zakonskim propisima. Korisnici procesom registracije mogu da daju saglasnost da ih 012LAB obaveštava o novostima i akcijama, a ukoliko žele mogu naknadno i odjaviti prijem ovih obaveštenja. Korisnici mogu uvek slanjem mejla na mejl adresu office@012lab.com ili prodaja@012lab.com da zatraže deaktivaciju njihovog naloga i brisanje podataka koje su svojevoljno ostavili prilikom registracije na sajt.

 

Svi podaci o članovima/korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni 012LAB odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
 

 

Saglasnost i izmene uslova korišćenja 


Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.

 

012LAB se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog. 012LAB zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na strani Pravila i uslovi korišćenja. 012LAB neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.